Välkommen till Chaparral

Chaparral producerar idag 27 olika modeller i storlekarna 18 – 42 fot. Båtarna byggs i Georgia, USA och hela produktionen är ISO certifierad av ”Den Norska Veritas”.  Chaparral är en premium båt där kvalité inte bara syns men är även inbyggd i skrov, elsystem, stolar mm. Alla båtar CE märks av fabriken enligt gällande direktiv. Chaparral som har byggt båtar i 46 år är oberoende och ingår ej i någon större företagsgrupp med fördelen att utveckling och beslut går fortare än vad som är vanligt bland våra konkurrenter. Bolaget är solvent och börsnoterat på New York Stock Exchange (MPX).

Vill ni veta mer om vad som skiljer en Chaparral i kvalité jämfört med andra båtar? Kontakta oss så berättar vi och visar konkret vad som gör att en Chaparral håller sin finish under sin livstid.